Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE ODDÍLU


Sportovní gymnastika se jako závodní sport prosazovala v Ústí nad Orlicí už řadu let před založením vlastního oddílu. Tento sport navazoval na dřívější cvičení na nářadích, populární a všeobecně oblíbené ve všech ústeckých tělocvičných spolcích.

60tých letech se sportovní gymnastika závodně provozovala v odboru základní tělesné výchovy. Horlivým propagátorem se stal profesor gymnázia Míla Svatoň. S družstvem dorostenců se po několik let zúčastňoval sportovních her mládeže. Později byl se střídavými úspěchy činný i kroužek sportovní gymnastiky dívek, tehdy při odboru ZRTV.

V roce 1976 se postupně vytvořily podmínky pro založení oddílu sportovní gymnastiky.

Došlo k tomu 18. ledna 1977 a zakládajícími členy byli:

  • Václav Škarka

  • Růžena Dvoranová (dříve aktivní závodnice z Broumova)

  • Vladimíra Pazderová (do Ústí nad Orlicí přišla z gymnastického oddílu v Pardubicích)

Od svého založení měl oddíl průměrně 15 závodnic.

Zvýšení počtu cvičenek nedovoloval nedostatek trenérů, prostory tělocvičny a navíc i náročnost tréninku. Výkonnostně slabší závodnice odcházejí a nové se pokoušejí jen o základy tohoto sportu.

Velmi rychlý vývoj gymnastiky se projevil jak v obtížnosti tak v podstatných úpravách nářadí, proto se vrcholová gymnastika prováděla jen v několika málo střediscích v tehdejším ČSSR, avšak i ústecký oddíl byl ve své době také vybaven kvalitním závodním nářadím.

V roce 1977 absolvují Václav Škarka a Růžena Dvoranová trenérský kurz a Růžena Dvoranová i kurz rozhodčích. Výbor TJ Jiskra oddílu přiděluje cvičební hodiny v tělocvičně Na Štěpnici.

V okrese je ze čtyř oddílů sportovní gymnastiky ten v Ústí nad Orlicí nejmladší. Závodnice začaly získávat výkonnostní třídy po tříletém tréninku, takže v roce 1980 se dostavují první úspěchy.

Roky utíkají a v roce 1988 se zakládá přípravný oddíl, který vedou Alice Bäuchelová a Růžena Dvoranová ml. V listopadu téhož roku si dělají trenérský kurz Hana Muchová a Alice Bäuchelová.

Začátkem léta 1990 přesněji od 30. 6. do 6. 7. podnikáme letní soustředění v Dolní Dobrouči.

V červnu 1991 se s trenérskou prací loučí Růžena Morávková (Dvoranová). Naše řady také opouští Růžena Dvoranová ml., která odchází za studii.

V roce 1992 přichází další mužská trenérská posila a to Pavel Skuček.

Podnikáme zimní soustředění v Říčkách v Orlických horách.

Účastníme se závodů pořádaných jak naším oddílem tak i Pardubickou sportovní komisí a Českým svazem sportovní gymnastiky, nyní Českou gymnastickou federací.

V dalších letech nás v trenérských řadách posiluje Ivana Myšáková.

Postupně nám odcházejí z trenérských pozic Alice Bäuchelová, Václav Škarka a Pavel Skuček.

Zůstávají dvě trenérky – Hana Krčmářová (Muchová) a Ivana Myšáková. I nadále se oddíl účastní závodů pořádaných Krajskou soutěžní komisí pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

V roce 2004 se k nám vracejí naše bývalé svěřenkyně, nyní již maminky, paní Michaela Prekopová a Alžběta Klapáková.

V roce 2006 se k nám přidává Růžena Škrobánková (Dvoranová) a opakovaně rozjíždí přípravný oddíl. V témže roce všechny – nově také Dita Páclová absolvují trenérský kurz.

A v roce 2007 má náš trenérský tým tuto podobu:

  • Závodní oddíl trenérky: Hana Krčmářová a Michaela Prekopová

  • Přípravný oddíl: Růžena Škrobánková a Dita Páclová

V roce 2008 došlo k dalším změnám na trenérských postech. Nově ve fuknci trenérů působí Pavlína Kalousková (bývalá závodnice, účastnice přeboru ČR v roce 1990), Zdenka Urbanová (rovněž bývalá členka závodního družstva) a Petra Venclová, která se rekrutovala z řad rodičů.

V roce 2010 tvoří stabilní tým trenérek Růžena Škrobánková, Zdenka Urbanová, Petra Venclová a Růžena Morávková. Oddíl si během posledních čtyřech let nastřádal finanční prostředky na velkou investici v podobě pořízení kvalitního nářadí: gymnastický koberec, doskokové matrace, žíněnky a cvičné pěnové kladinky od francouzského výrobce gymnastického vybavení - firmy Gymnova - v celkové hodnotě 100 000 Kč. Oddíl má nyní 21 aktivních cvičenek ve třech výkonnostních družstvech.

V roce 2012 se oddíl osamostatnil a přeměnil na občanské sdružení Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí. Klubová základna se úspěšně rozrůstá na nynějších 35 cvičenek. Trenérský tým ve složení Růžena Škrobánková, Petra Venclová, Zdenka Urbanová se rozšířil o další spolupracovníky Simonu Vavřínovou, Martinu Svobodovou, Jiřího Majvalda a Leu Schlegelovou. Vedení klubu pravidelně vynakládá získané finanční prostředky do nářaďového vybavení tak, aby zajistil rozmanitý, efektivní a bezpečný trénink pro svěřené děti, a pokračuje v tradici svých nově založených pravidelných akcí - závody Orlický oříšek (listopad) a O Mikulášský pohár (prosinec), či znovuobnovených oblíbených Akademií (červen). Cvičenky se pravidelně zúčastňují soutěží organizovaných ČASPV a ČOS na regionální a republikové úrovni.
 

Sportovní gymnastika v Ústí nad Orlicí slaví v lednu 2017 již 40 let!